Módosítva: 2020.03.11.

Az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A vásárló (fogyasztó) a https://reverseticket.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni az oldal által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: ReverseTicket Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Vukovics Sebő utca 28.
Adószám: 26785587-2-09
Cégjegyzék szám: Cg. 09-09-030871, Kibocsájtó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: [email protected]
Telefonos elérhetőség: +36 20 409 1668

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Használati információk - rendezvényszervezők részére

A ReverseTicket egy platform, melyen bárki, aki rendezvényt szervez, meghirdetheti belépőjegyeit eladásra. Aki rendezvényt hirdet meg (továbbiakban: Rendezvényszervező) mobiltelefonszámának megerősítésével tudomásul veszi, hogy a rendezvény- és annak belépőjegyeivel kapcsolatos minden felelősség őt terheli.

Rendezvényszervező kifejezetten kijelenti, hogy a rendezvény valós, joga van belépőjegyeket értékesíteni, valamint azokról a ReverseTicket részére megadott áfakulccsal számlát kiállítani.

Rendezvényszervező tudomásul veszi, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen panasz esetén a ReverseTicket Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, és megkeresésre minden, Rendezvényszervező által megadott adatot a hatóságok részére átad.


3. Használati információk - vásárlók részére

A megjelenített jegyek a weboldalon keresztül, online rendelhetőek meg.
A jegyekre vonatkozóan megjelenített árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A rendelés menetéről - különösképpen a fordított aukció sajátosságairól - további információk a https://blog.reverseticket.com/gyik oldalon érhetőek el.


Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A fizetési módról bővebb információ elérhető a barion.com oldalon.


4. Regisztráció

Lehetőség van belépni facebook/google azonosítóval, vagy email cím/jelszó párossal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai és marketing jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.


6. Elállás joga

A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

7. Visszatérítés

Rendezvény elmaradása esetén a szervezőnek lehetősége van visszatérítést indítani.

Online fizetés esetén a fizetett jegyár a vevő bankszámlájára automatikusan visszakerül.

Offline (promótereken vagy kasszán keresztül) történő fizetés esetén a vásárlás helyén, fizeti vissza a szervező a jegyárat.

Tranzakciós díjat nem áll módunkban visszatéríteni. A kártyatársaságok sem adják vissza a Barionnak, és a Barion sem nekünk, így ez tőlünk sem elvárható.

7. Panaszok intézése

Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.


8. Adatkezelés

Az üzemeltető a rendszer a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve az adott eseményt szervező Rendezvényszervező számára.
A rendszer böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.